Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Elektroinstallasjoner

Vi leverer konkurransedyktige totalentrepriser til bedrifter, og er en aktør som ønsker å være med der det skjer. Det har vi bevist gjennom flere store prosjekt og næringsbygg i regionen i samarbeid med blant annet Teknika, iElektro og NLI.

BEDRIFT

Produkter og tjenester

Byggautomasjon

Installasjon av systemer som sørger for smart styring av  tekniske anlegg for optimal energibruk i næringsbygg.

Varslingssystemer

Installasjon av blant annet ITV/videoovervåking, brannsentraler, brannvarsling og innbruddsalarm. 

Porttelefon - Callinganlegg

Installasjon av porttelefon og callinganlegg.

EKOM-godkjent

Det kreves autorisasjon for virksomheter som er ansvarlige for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Ekomnettautorisasjon gir mulighet til  å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Energiøkonomisering (Enøk)

Analyse og forslag til konkrete tiltak for energiøkonomisering av bygg.

Industriautomasjon - PLS

Erfaring med installasjon av PLS-styring i prosessindustri.

Brannforebyggende elkontroll

Sertifisert for brannforebyggende elkontroll for næring og landbruk.

Prosjektledelse

Prosjektlederen har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere. Samt sørge for at prosjektet gir det ønskede resultatet og at det blir ferdig innenfor budsjett rammene / tidsfristen. 

Skiheiser - snøproduksjonsanlegg

Installasjon av skiheiser og snøproduksjonsanlegg.

Termografering

Termografi er et nyttig hjelpemiddel i skade- og vedlikeholdsforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi, drift av elektriske installasjoner og ikke minst i feilsøking i varmekabelanlegg.

Trådløst smarthus

I et  smarthus kommuniserer alle elektriske produkter trådløst med hverandre.

Butikklokaler

Installasjon i butikk og utstillingslokaler.

CAD-kompetanse

Erfaring og kompetanse med CAD-systemer (Computer Aided Design).

Datarom

Installasjon av tidsriktige og kostnadseffektive dataromløsninger tilpasset den enkelte kundes forutsetninger og ressurser.

Elbillading

Installasjon av systemløsninger for elbillading i næringsbygg og borettslag.

Fiber

Installering av fibernett.

Motorer

Kompetanse på styring av motorer, mykstartere og frekvensomformere.

Næringsbygg

Installasjon i nærings og offentlige bygg.

Solstrøm

Strømforsyning basert på solcelleteknologi som energikilde.

StartBANK-kvalifisert

StartBANK er et felles leverandørregister for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). StartBANK driftes av Achilles Systems AS, på vegne av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Smarthus KNX

KNX er et trådbundet styringssystem for styring av bygg og bolig. KNX er basert på en internasjonal standard, og det finnnes 401 produsenter av utstyr i 37 land.

Aktuelt